Thẻ: Marketing online

19 Tháng Mười Một, 2018

Tại sao doanh nghiệp cần đầu tư nội dung chất lượng cho website?

Sức mạnh của ngôn từ của câu chữ là vô biên, là cầu nối lớn nhất giữa con người với con người trong thế giới tràn ngập công nghệ như ngày nay. Chính vì thế mà một website có nội dung kém chất lượng chắc chắn sẽ bị google, độc giả đánh giá thấp, và làm giảm hiệu quả của chiến lược marketing online.

Xem chi tiết...