Dự án thiết kế website tin tức, diễn đàn – Bảo vệ tương lai – SCDI

Tên dự án: Thiết kế website tin tức, diễn đàn – Bảo vệ tương lai

Link dự án: https://baovetuonglai.vn

Đơn vị đối tác: Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển Cộng đồng

Nhóm dịch vụ: Tư vấn giải pháp công nghệ thông tin, thiết kế website theo yêu cầu

Năm hoàn thành: 2018

Công nghệ sử dụng: Python & PostgreSQL, triển khai trên Linux server

Dự án “Bảo vệ tương lai“– Chiến lược mới nhằm kiểm soát lây nhiễm HIV trong nhóm thanh niên sử dụng ma túy ở Việt Nam” do Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng thực hiện với sự tài trợ bởi Expertise France (Cơ quan Hỗ trợ Kỹ thuật Quốc tế Pháp).

Dự án Bảo vệ tương lai hướng tới củng cố chất lượng can thiệp HIV trong nhóm người sử dụng ma túy từ 16 tới 24 tuổi thông qua các chiến lược sáng tạo. Đối tượng hưởng lợi chính từ Dự án bao gồm thanh niên sử dụng ma túy, các tổ chức dựa vào cộng đồng và mạng lưới quốc gia hỗ trợ người sử dụng ma túy, người bán dâm, nam quan hệ tình dục đồng giới và người chuyển giới.

Từ tháng 6 tới tháng 11 năm 2016, Dự án Bảo vệ tương lai đã thực hiện nghiên cứu đầu vào với hơn 600 thanh niên có sử dụng ma túy tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Kết quả của nghiên cứu cho thấy tình trạng nhiễm HIV trong nhóm này là 6,3% và HCV là 9,4%; thanh niên sử dụng heroin và/hoặc tiêm chích có tỷ lệ nhiễm HIV/HCV cao nhất, và những người có hình xăm có tỷ lệ nhiễm HIV là 8% và HCV là 13,2%. Nghiên cứu cũng tìm hiểu hoàn cảnh kinh tế xã hội của nhóm dân cư này và nhận thấy phần lớn thanh niên sử dụng ma túy có hoàn cảnh gia đình khó khăn; rất nhiều người bắt đầu sử dụng cần sa trước khi chuyển sang các ma túy “nặng” hơn; “đá” là loại ma túy được dùng phổ biến nhất nhưng chỉ 10% sử dụng hằng ngày; 1/3 số người được hỏi chưa bao giờ quan hệ tình dục nhưng trong số những người đã có quan hệ tình dục, quan hệ tình dục không an toàn là rất phổ biến; và việc sử dụng internet là rất phổ biến (86% sử dụng ít nhất 1 tiếng/ngày, 71% sử dụng ít nhất 2 tiếng/ngày).

Dựa trên kết quả nghiên cứu này và qua tham vấn với các chuyên gia và nhóm cộng đồng, Dự án xác định 2 chiến lược chính nhằm can thiệp cho thanh niên sử dụng ma túy tại Việt Nam – can thiệp offline và online. Trong khi chiến lược offline sử dụng phương pháp can thiệp truyền thống hơn để tiếp cận và hỗ trợ cho thanh niên sử dụng ma túy (họp nhóm, cung cấp thông tin – truyền thông, cung cấp vật phẩm, tư vấn, can thiệp ngắn – tư vấn tạo động lực, xét nghiệm, chuyển gửi…), gói can thiệp online sẽ sử dụng các phương pháp sáng tạo hơn như video, hình ảnh minh họa, quiz, cuộc thi online… để tiếp cận nhóm thanh niên này.

5/5 - (1 phiếu bầu)