giải pháp

Phần mềm quản lý công việc

Khi phát sinh nhu cầu công việc mọi người thường trao đổi miệng với nhau, tuy nhiên, nhiều khi khối lượng công việc quá đồ sộ, người làm phải ưu tiên việc này hay việc khác, khiến họ không chia sẻ được với nhau, làm việc này quên việc khác, không thể quản lý 100% công việc, khiến cho năng suất và hiệu quả công việc không được như kì vọng.

Vậy làm cách nào để bạn có thể quản lý toàn bộ công việc? Odoo ERP sẽ giúp người dùng quản lý công việc một cách chi tiết, hệ thống, cùng hệ thống nhắc nhở quả trang chủ hệ thống, SMS hay email vô cùng tiện lợi và nhanh chóng. Với Odoo ERP, người dùng chỉ cần truy cập và xử lý công việc mọi lúc mọi nơi theo trình tự, thật dễ dàng phải không?

1. Odoo ERP đáp ứng tốt nhu cầu quản lý công việc của doanh nghiệp

ERP được viết tắt bởi Enterprise Resource Planning – được hiểu là Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. 

Hiểu đơn giản thì hệ thống ERP là được dùng để quản lý mọi hoạt động trong doanh nghiệp hay tổ chức. 

Hãy suy nghĩ về tất cả các quy trình cốt lõi cần thiết để điều hành một công ty: tài chính, nhân sự, sản xuất, chuỗi cung ứng, dịch vụ, bán hàng và những thứ khác. ERP tích hợp các quy trình này vào một hệ thống duy nhất.

Thay vì sử dụng các phần mềm riêng lẻ như: phần mềm tài chính – kế toán, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm quản trị sản xuất, quản lý tiền lương, phần mềm bán hàng… các dữ liệu không có tính liên kết và kế thừa thì hệ thống ERP sẽ tích hợp tất cả trên một phần mềm duy nhất và các số liệu sẽ được kế thừa, tạo thành một dòng chảy thông tin xuyên suốt trong doanh nghiệp.

Người quản lý thông qua Odoo có thể nắm bắt được hoạt động của mọi phòng ban, công việc, doanh thu, chi phí, lãi lỗ… bằng cách truy cập dễ dàng thông qua các thiết bị kết nối Internet như máy tính, laptop, ipad, điện thoại.

Để giúp toàn thể nhân sự quản lý trong công ty nắm được mô hình và luồng dữ liệu chung, HudoTech giới thiệu lưu đồ tổng quan về hệ thống Odoo ERP áp dụng với các doanh nghiệp thương mại với nội dung ngắn gọn đơn giản, dễ hiệu theo tiêu chuẩn ISO ISO/IEC 19501.

Link tải full: Tải xuống

2.  Ai Sẽ Là Người Sử Dụng Hệ Thống Odoo?

Ban Giám Đốc: Sử dụng các tính năng của Odoo theo cấp độ Ban Quản Lý, có thể truy cập mọi dữ liệu trên hệ thống, dữ liệu đồng nhất ở tất cả các bộ phận, phòng ban của công ty.

Trưởng Phòng hoặc Trưởng Nhóm: Sử dụng các tính năng của Odoo theo cấp độ Trưởng phòng hoặc Trưởng nhóm, có thể truy cập dữ liệu trong phòng ban của mình, nhân viên dưới quyền, dữ liệu đồng nhất trong bộ phận của mình và được kế thừa dữ liệu từ bộ phận khác.

Nhân Viên: Sử dụng các tính năng của Odoo theo cấp độ nhân viên, có thể truy cập dữ liệu của mình, và các dữ liệu có liên quan để mình, dữ liệu đồng nhất trong bộ phận của mình và được kế thừa dữ liệu từ bộ phận khác.

 
LIÊN HỆ VỚI HUDOTECH ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN DỊCH VỤ PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VIỆC DOANH NGHIỆP TỐT NHẤT

 

4.5/5 - (2 phiếu bầu)