Dự án phần mềm quản lý biên bản kiểm định – TT Kiểm định Công Nghiệp 1

Tên dự án: Phần mềm quản lý biên bản kiểm định

Đơn vị đối tác: Trung tâm kiểm định Công nghiệp 1

Lĩnh vực hoạt động: Kiểm định công nghiệp

Loại dịch vụ: Tư vấn giải pháp công nghệ thông tin, gia công phát triển phần mềm

Năm hoàn thành: Đang thực hiện

Công nghệ sử dụng: Python & Postgresql với mã nguồn mở Odoo11, triển khai trên Linux server 

Dự án phần mềm quản lý biên bản kiểm định được thiết kế may đo riêng cho đơn vị đối tác bao gồm các chức năng chính phục vụ nghiệp vụ cho các phòng chuyên môn của trung tâm:

  • Quản lý đối tác, khách hàng
  • Quản lý nhân viên 
  • Quản lý biên bản kiểm định:
    •   Quản lý biên bản hiện trường
    •   Quản lý biên bản kiểm định
  • Quản lý trao đổi thông tin nội bộ
  • Quản lý lịch làm việc
  • Quản lý báo cáo thống kê

Chúng tôi tự hào khi được hợp tác và góp một phần trong thành công của khách hàng!

 

Đánh giá bài viết