Dự án thiết kế website blog tin tức – Ths. Nhà báo Vũ Quang

Tên dự án: Thiết kế website blog tin tức

Link dự án: http://daotaotruyenhinh.vn

Đơn vị đối tác: Ths. Nhà báo Vũ Quang

Loại dịch vụ: Thiết kế website theo yêu cầu

Năm hoàn thành: 2018

Công nghệ sử dụng: PHP & MySQL, triển khai trên Linux server

Dự trên những ý tưởng và mong muốn của Ths. Nhà báo Vũ Quang, chúng tôi đã tư vấn và sử dụng nền tảng WordPress để phát triển website blog tin tức này. Hiện tại, website đã phát triển với hàng trăm bài báo chia sẻ về lĩnh vực đào tạo truyền hình, là nguồn tư liệu quý cho các độc giả quan tâm.

Đánh giá bài viết