Dự án thiết kế website tin tức – Nhà hát kịch Hà Nội

Tên dự án: Thiết kế website tin tức giới thiệu doanh nghiệp

Link dự án: http://nhahatkichhanoi.vn

Đơn vị đối tác: Nhà hát kịch Hà Nội

Loại dịch vụ: Thiết kế website theo yêu cầu

Năm hoàn thành: 2013

Công nghệ sử dụng: PHP & MySQL, triển khai trên Linux server

Chúng tôi đã tư vấn và xây dựng website với các chức năng đặc trưng của một website tin tức giới thiệu doanh nghiệp phù hợp với Nhà hát kịch Hà Nội:

  • Giới thiệu: Giới thiệu chung; lịch sử nhà hát, sơ đồ tổ chức, cán bộ lãnh đạo
  • Lịch biểu diễn
  • Tin tức Sự phát triển của nhà hát
  • Tin tức các vở diễn
  • Tin tức nghệ sĩ
  • Tin tức nghệ thuật
  • Tin tức báo chí
  • Thông tin liên hệ
Đánh giá bài viết