Gmail nâng cấp chế độ bảo mật mới vào tháng 6/2019

4 Tháng Sáu, 2019

Vào ngày 7 tháng 3 năm 2019, Google đã thông báo về việc bắt đầu Chế độ bảo mật của Gmail ở phiên bản thử nghiệm. Và vào ngày 25 tháng 6 năm 2019, tính năng này sẽ được cung cấp rộng rãi (GA) và luôn BẬT theo mặc định đối với tất cả các miền hỗ trợ Gmail.

 

Gmail sắp có chế độ bảo mật mới.

Gmail sắp có chế độ bảo mật mới.

Chế độ bảo mật mới của Google có gì đặc biệt?

Khi được gửi ở chế độ bảo mật, thư Gmail sẽ tránh được hành vi truy cập trái phép và người nhận sẽ không thể chuyển tiếp, sao chép, in hay tải xuống nội dung hoặc tệp đính kèm của thư. Người gửi còn có thể đặt ngày hết hạn cho thư mà họ gửi ở chế độ bảo mật cũng như thu hồi quyền truy cập vào thư này bất cứ lúc nào.

Như vậy, chế độ bảo mật này rất tốt khi bạn cần gửi thư có chứa dữ liệu nhạy cảm, quan trọng cần được bảo mật cao. Theo Google, chế độ bảo mật mới sẽ được triển khai cho tất cả người dùng Gmail vào ngày 25/6, nhưng có thể mất tới 3 ngày sau đó mọi người dùng trên toàn cầu mới nhận được đầy đủ tính năng này.

5/5 - (1 phiếu bầu)
Thẻ: Gmail, Google,